خط تولید ورق آلومینیوم ضخیم

آیا خط تولید ورق آلومینیوم ضخیم در کارخانه جات داخلی نیز وجود دارد؟ آیا می دانید در تولید ورق آلومینیوم ضخیم به چه نکته ای باید دقت شود؟
ورق آلومینیوم را شرکت های تولید کننده در خط تولید بسیار مدرن و پیشرفته ای که دارند، می توانند تولید و به بازار عرضه نمایند.
مشکل اساسی که در تولید ورق آلومینیوم ضخیم ممکن است پیش بیاید، تنش های پسماند می باشند، که شرکت های تولید کننده با عملیات حرارتی مناسبی که برای این محصولات در نظر گرفته اند، توانسته اند این مشکل را برطرف نمایند.